Home » Notice

Notice

एच.ए. तथा ल्याव. टेक्निसियन विषयमा भर्ना सम्वन्धि सुचना

By: Principal | 20 Oct, 2022

जनशक्ति विकाश तथा अनुसन्धान संस्थान (HuRDRI) बबरमहल, काठमाण्डौमा शैक्षिक शत्र २०७९/२०८० को लागि प्रविणता प्रमाण पत्र तह सामान्य चिकित्सा तर्फ १२ र मेडिकल ल्याव. टेक्नोलोजि तर्फ २४ सिट खालि रहन गएकोलेसामान्य चिकित...

Read more

Lab Technician - Entrance Exam Results 2079

By: Principal | 30 Sep, 2022

Lab Technician - Entrance Exam Result 2079.     ...

Read more

Health Assistant - Entrance Exam Result 2079.

By: Principal | 30 Sep, 2022

Health Assistant - Entrance Exam Result 2079.     ...

Read more

Admission Open 2079

By: Principal | 08 Sep, 2022

CTEVT Admission Open 2079,  (Bhadra 22 2079)   Diploma Level Admission Open Notice.   Download Full Notice from CTEVT Here   ...

Read more

CTEVT Chance Exam Shrawan 24th 2079

By: Principal | 23 Aug, 2022

CTEVT Chance Exam Notice Shrwan 24th 2079 Pre-Diploma Level Special Chance Exam Routine http://itms.ctevt.org.np:5580/notice_details/content/pre-diploma-level-special-chance-exam-routine ...

Read more