Home » Notice

Notice

Entrance Exam Results 2080

By: Principal | 12 Sep, 2023

Entrance Exam Result 2080.     ...

Read more

Result of Medical Lab Technology 2080

By: Principal | 12 Sep, 2023

Result of Medical Lab Technology 2080.     ...

Read more

Admission Open 2080

By: Principal | 12 Sep, 2023

Admission Open 2080.     ...

Read more

Limited Seats Available for Academic Session 2080

By: Principal | 12 Sep, 2023

Limited Seats Available for Academic Session 2080     ...

Read more

एच.ए. तथा ल्याव. टेक्निसियन विषयमा भर्ना सम्वन्धि सुचना

By: Principal | 20 Oct, 2022

जनशक्ति विकाश तथा अनुसन्धान संस्थान (HuRDRI) बबरमहल, काठमाण्डौमा शैक्षिक शत्र २०७९/२०८० को लागि प्रविणता प्रमाण पत्र तह सामान्य चिकित्सा तर्फ १२ र मेडिकल ल्याव. टेक्नोलोजि तर्फ २४ सिट खालि रहन गएकोलेसामान्य चिकित...

Read more